Relative Rotation Graphs
Relative Rotation Graphs (RRG) is een ontwikkeling van Julius de Kempenaer. . Julius de Kempenaer liep tegen een probleem aan toen hij meerdere effecten tegelijk wilde vergelijken wat betreft RS tegenover een benchmark. Om dat probleem op te lossen ontwikkelde hij de RRG. Een RRG geeft inzicht in de Relative Strength (RS) van effecten ten opzichte van een benchmark Om een beter begrip te krijgen van deze grafieken is het belangrijk om een inzicht te hebben in de wijze waarop deze grafiek is samengesteld. Na de opbouw van deze grafiek en enkele voorbeelden zullen we ook bekijken wanneer het beste aanschaf moment is voor een aandeel etc. Ook zullen we bekijken wat de meest verwachte richting van een effect is. . Wat is Relative Strength? De relatieve sterkte indicator (Relative Strength = RS) vergelijkt twee financiële instrumenten met elkaar. Een voorbeeld maakt dat duidelijk. Hieronder ziet u de grafiek van Heineken. In het venster onder de koersgrafiek ziet u de relatieve sterkte van Heineken ten opzichte van de AEX. De AEX is dus de benchmark. Een stijgende Relatieve Sterkte lijn geeft aan dat Heineken het beter doet dan de AEX. Een dalende Relatieve Sterkte lijn geeft aan dat Heineken het slechter doet dan de AEX. Te zien is dat Heineken het vanaf half Oktober duidelijk slechter doet dan de AEX.
Laten we dezelfde grafiek eens pakken voor het aandeel Adyen. Die ziet u hieronder weergegeven.
Duidelijk is te zien dat de RS van Adyen een veel hogere waarde heeft dan de RS van Heineken. De RS van Heineken ligt ruwweg tussen de waarden 11-15 terwijl de RS waarde van Adyen ruwweg tussen de waarden 180-340 ligt. Dat is moeilijk te vergelijken dus. In onderstaande grafiek ziet u beide RS waarden in één koersvenster weergegeven.
De oplossing werd gevonden door deze RS waarden te normaliseren. Die genormaliseerde waarde vindt u in de RRG terug onder de naam RS-ratio (horizontale as). * Behalve de RS ten opzichte van de benchmark (in dit voorbeeld de AEX) is natuurlijk ook snelheid waarmee de RS wijzigt van belang. Dit vindt u in de RRG terug als het momentum op de verticale as. * Voordat we verder gaan bekijken we even de volgende weergave, die een ieder wel bekend zal voorkomen.
Die kunnen we ook als volgt weergeven.
Wanneer we nu de RS-ratio, het Momentum en de range Improving-Leading-Weakening-Lagging samen vatten in één frame, dan krijgen we de volgende frame wat ontwikkeld is door Julius de Kempenaer.
Op het kruispunt van de lijnen, exact in het midden van het frame moet u zich de benchmark voorstellen ten opzichte waarvan de effecten worden bekeken. Wanneer de RS waarde van een effect (bijvoorbeeld Heineken) daalt, dan zal deze zich naar links in het frame bewegen, en indien de RS waarde stijgt zal deze zich naar rechts bewegen. Wanneer het Momentum van het effect stijgt, zal deze zich omhoog in het frame bewegen en wanneer het Momentum daalt zal deze zich omlaag bewegen. Hieronder ziet u deze grafische weergaven van Heineken in dit frame. Vergelijkt u dat even met de eerste grafiek van Heineken in dit artikeltje.
De eerste grafiek van Heineken in dit artikeltje besloeg ruim 10 maanden in tijd. Bovenstaande RRG is een maand weergave over tien maanden. We zien dat er eerst een sterke stijging in Momentum plaats vond (verticale as), maar dat dit de laatste drie maanden afneemt. Elk stippeltje op de tail van de pijl is een maand in deze grafiek. Tevens is te zien dat de RS-ratio de eerste maanden steeg (ging van links naar rechts) maar dat dit nu ook afgeremd is. . Hieronder ziet u de ‘normale’ grafische weergave over dezelfde tijd termijn.
Maar, laten we eens gek doen, daar zijn we tenslotte voor op deze wereld. We zetten in de RRG de beweging van Adyen erbij. Her resultaat ziet u hieronder.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In afbeelding 9 hierboven ziet u nu hoe Heiniken en Adyen het doen ten opzichte van de AEX (op het kruispunt van de assen) en hoe deze fondsen het doen ten opzichte van elkaar. wie afbeelding 5 hierboven bekijkt, ziet dan wanneer je de lijn in die afbeelding volgt, deze lijn verloopt van improving-leading-weakening-lagging en zo weer verder. Dit duidt op een klok-gelijke-rotatie. Maar is dat ook zo, dat zou dan immers een ‘voorpellende’ indicatie geven. Mathew Verdouw van Optuma heeft daarvoor een test samengesteld die het verloop van 20.000 rotaties heeft gevolgd betreffende aandelen in de US-markt. De uitkomst ziet u in onderstaande tabel, afbeelding 10
10
Current Quadrant
Moves to Leading
Moves to Weakening
Moves to Lagging
Moves to improving
Leading
-
92%
4%
4%
Weakening
38%
-
62%
0%
Lagging
5%
5%
-
90%
Improving
68%
0%
32%
-
In deze tabel ziet u dat een aandeel wat in het Leading Quadrant zit voor 92% waarschijnlijk daarna zal bewegen naar het Weakening Quadrant, terwijl slechts in 4% van de gevallen het aandeel terug valt naar Improving of naar Lagging. Zo ziet u ook in de tabel dat een aandeel wat in het Lagging Quadrant beweegt, in 90% van de gevallen doorgaat naar het Improving Quadrant. Ook is te zien dat een aandeel wat in de Weakening Quadrant beweegt, in 62% van de gevallen verder verzwakt naar het Lagging Quadrant, maar ook dat in 38% van de gevallen terug stijgt naar het Leading Quadrant. Een aandeel wat in het Improving Quadrant beweegt, gaat in 68% van de gevallen door naar het Leading Quandrant maar in 32% van de gevallen zakt deze terug naar het Lagging Quandrant. . Uit deze tabel kunt u afleiden dat een aandeel wat zich in het Lagging Quadrant bevindt voor 90% waarschijnlijk naar het Improving Quadrant zal gaan. Ook kunt u afleiden dat een aandeel wat zich in het Leading Quadrant bevindt voor 92% waarschijnlijk naar het Waekening Quadrant zal gaan. Ofwel kort door de bocht, het kopen van de winnaar, die zich in het Leading Quadrant bevindt zal waarschijnlijk kort vreugde geven omdat het 92% waarschijnlijk is dat deze af zal gaan dalen naar het Weakening Quadrant. Een aandeel echter wat zich in het Lagging Quadrant beweegt, zal voor 90% waarschijnlijk gaan stijgen naar het Improving Quadrant. . U ziet in afbeelding 9 dat aan het einde van elke staart, zich de pijl bevindt die in een bepaalde richting wijst. Zo wijst de pijl van Adyen naar het noorden, terwijl de pijl van Heineken naar het zuiden wijst. We weten vanuit bovenstaande tabel al dat je van een aandeel wat zich in het Lagging Quadrant bevindt de beste winstkans kan verwachten. Uit testen gedaan door Mathew Verdouw bleek later ook dat het handelen in een aandeel wat zich in het Lagging Quadrant beweegt met een pijl richting Noord-Oost een hogere winst ga, minder signalen en een lager risico. . In afbeelding 9 hierboven ziet u dat Heineken zich dichtbij de kruising van de quadranten beweegt, daar waar de Benchmark zich bevindt, in deze grafiek de AEX. Adyen daarentegen beweegt zich op een grotere afstand van het centrum. De afwijking van het centrum (waar de Benchmark zit) noemen we de standaard-deviatie. Hieronder in afbeelding 11 worden dezelfde twee aandelen weergegeven als die in afbeelding 9, echter een maand later in tijd. Nu is echter een cirkel getrokken rondom het centrum, met een standaard deviatie van 2. Alles binnen deze cirkel wordt grijs gemaakt, dus Heineken is amper zichtbaar. Adyen heeft een standaard deviatie groter dan 2, dus deze is duidelijk zichtbaar. . Onderzoek gedaan door Mathew Verdouw wijst uit, dat instellen van dit filter de winst verder verhoogt, terwijl het aantal signalen halveert. . De grafieken hierboven zijn gebaseerd op maand-koersen, maar kunnen worden gemaakt op elke tijdshorizon. . Conclusie: aandelen welke zich in het Lagging Quadrant bewegen, met een pijl richting noord-oost en een standaard deviatie groter dan twee, zijn belangrijke kanshebbers. . Als naschrift: In de maand grafiek van afbeelding 11 zagen we dat Adyen zich in het Lagging Quadrant bewoog. In afbeelding 12 hieronder geef ik de week grafiek van RRG weer op de datum 17-02-2023. U ziet dat Adyen op die tijdshorizon zich in het Lagging Quadrant beweegt, en dat de richting van de pijl Noord afbuigend naar Noord-Oost is. afbeelding 11:
11
Op het moment van schrijven zijn we 4 weken verder, 17-Maart-2023. Laten we nu even kijken waar Adyen zich nu beweegt. Het aandeel lag op 17-02 -2023 buiten de standaard deviatie twee ‘ring’, en bewoog zich richting noord-naar noord-oost. Dat ziet u in afbeelding 12 hieronder.
11
U ziet dat Adyen de verwachting heeft waargemaakt. .